Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (Журналі обліку) та виключення такого об’єкта з Реєстру

Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (Журналі обліку) та виключення такого об’єкта з Реєстру

Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (Журналі обліку) та виключення такого об’єкта з Реєстру

Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (Журналі обліку) та виключення такого об’єкта з Реєстру

Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (Журналі обліку) та виключення такого об’єкта з Реєстру

Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (Журналі обліку) та виключення такого об’єкта з Реєстру

      Згідно Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», об’єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії є потенційно небезпечними об’єктами (ПНО). Для визначення серед ПНО об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) проводять ідентифікацію. Порядок ідентифікації, форма та зміст оповіщення про її результати визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №1030″Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки”.

      Головне управління ДСНС України в Івано – Франківській області надає інформаційні картки на наступні послуги:

      Наголошуємо, послугу надає Головне управління ДСНС України в Івано -Франківській області, місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги : м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6, 76018

Telegram